โครงการอบรมสติสัมปชัญญะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับในประเทศไทย - Autosobriety Thailand

Type
Course
Emplacement
Web-based
Durée
1 Days
Zone du programme
Decentralize Cooperation Programme
Prix
0.00 $US
Personne de référence de l'évenement
roadsafety@unitar.org
Partenariat
Asian Institute of Technology
CIFAL Bangkok
Inscription
Public – by registration
Mode de livraison
E-learning
Langue (s)
Thai
Pilier
Population
Data Protection and Privacy
The personal data of participants applying for, registering for or participating in UNITAR's training courses and other events is governed by the Data Protection and Privacy Policy. By applying for, registering for or participating in this event, the participant acknowledges that he or she is, (or they are) aware of the policy and agree to its terms.

โครงการอบรมสติสัมปชัญญะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ ประกอบด้วยหลักสูตร e-learning ที่มีเป้าหมายเพื่อลดและป้องกันการเสียชีวิตและการบาดเจ็บบนท้องถนนที่เกิดจากแอลกอฮอล์ และท้ายที่สุดคือการบรรลุเป้าหมายลำดับที่ 9 คือประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก โดยสหประชาชาติ : "ภายในปี 2573 จำนวนการบาดเจ็บบนท้องถนนและการเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับจะลดลงครึ่งหนึ่ง " 

โครงการอบรมสติสัมปชัญญะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ เป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่าง UNITAR และ Pernod Ricard โดยมีเป้าหมายในการเปิดตัวโครงการดังกล่าวทั่วโลก ในประเทศที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสูง และควรให้ความสำคัญกับการเมาแล้วขับ 

 ในแต่ละประเทศที่มีโครงการอบรมสติสัมปชัญญะ ทาง UNITAR ได้รับการสนับสนุนและส่วนร่วมจากหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น พันธมิตรภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเพื่อเข้าถึงผู้ขับขี่ให้ได้มากที่สุด 

โครงการดังกล่าวได้แสดงให้เห็นผลตอบรับ 

ที่ดีและความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้นของผู้เข้าร่วม เกี่ยวกับอันตรายของการเมาแล้วขับ 

ซึ่งส่งผลต่อทัศนคติของผู้ขับขี่ที่จะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะใช้รถใช้ถนน 

วัตถุประสงค์หลักของโครงการอบรมสติสัมปชัญญะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับคือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 3.6 (SDG 3.6) – ลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บบนท้องถนนลงครึ่งหนึ่ง และเป้าหมายการดำเนินงานระดับโลกของสหประชาชาติเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน (ปัจจัยเสี่ยง 9 – ภายในปี 2573 การลดจำนวนการบาดเจ็บบนท้องถนนและการเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับลงครึ่งหนึ่ง  และ/หรือบรรลุผลสำเร็จในการลดจำนวนดังกล่าวที่เกิดจากสารเสพติดอื่นๆ) 

เมื่อจบหลักสูตร e-learning  

ผู้เข้าร่วมจะสามารถ: 

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการอบรมสติสัมปชัญญะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ ผู้เข้าร่วมจะสามารถ: 

1. เข้าใจสถิติและผลกระทบของการเมาแล้วขับ 

2. ตระหนักได้ว่าการเมาแล้วขับเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

3. ตระหนักถึงผลทางกฎหมายของการเมาแล้วขับ 

4. ระบุวิธีการป้องกันการเมาแล้วขับแบบต่างๆ 

5. ระบุผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อประสิทธิภาพการขับขี่โดยใช้แว่นตาเสมือนจริง (VR) 

 เนื้อหาและโครงสร้าง:  

หลักสูตร e-learning แบ่งออกเป็น 4 โมดูลและการประเมินความรู้ในตอนท้ายของการอบรม 

อีกทั้งการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงผ่านการใช้ VR เพื่อการเรียนรู้ 

4 โมดูลดังกล่าวประกอบด้วย : 

1- การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน 

2- การป้องกันการเมาแล้วขับ 

3- แอลกอฮอล์และกฎหมายในประเทศไทย 

4- การหลีกเลี่ยงการ “เมาแล้วขับ” 

หลักสูตร e-learning ประกอบด้วยหลักสูตรออนไลน์ 1 ชั่วโมง แบบฝึกหัด และการใช้แว่นตาเสมือนจริง (VR) เพื่อสัมผัสประสบการณ์และผลกระทบของแอลกอฮอล์ที่มีต่อประสิทธิภาพการขับขี่ 

เมื่อสำเร็จหลักสูตร e-learning ผู้เข้าร่วมจะได้รับการรับรองพร้อมประกาศนียบัตร