Compartir en

โครงการอบรมสติสัมปชัญญะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับในประเทศไทย - Autosobriety Thailand

Tipo
Course
Ubicación
Web-based
Duración
1 Days
Área del programa
Decentralize Cooperation Programme
Precio
0,00 US$
Correo Electrónico del Centro de Coordinación del Evento
roadsafety@unitar.org
Colaboración
Asian Institute of Technology
CIFAL Bangkok
Inscripción
Public – by registration
Tipo de aprendizaje
E-learning
Idioma(s)
Thai
Pilar
Personas
Protección de Datos y Privacidad
Los datos personales de los participantes que solicitan, se registran o participan en los cursos y otros eventos de UNITAR se rigen por la Política de Privacidad y Protección de Datos. Al solicitar, registrarse o participar en este evento, el participante reconoce que conoce dicha política y aceptan sus condiciones.

โครงการอบรมสติสัมปชัญญะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ ประกอบด้วยหลักสูตร e-learning ที่มีเป้าหมายเพื่อลดและป้องกันการเสียชีวิตและการบาดเจ็บบนท้องถนนที่เกิดจากแอลกอฮอล์ และท้ายที่สุดคือการบรรลุเป้าหมายลำดับที่ 9 คือประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก โดยสหประชาชาติ : "ภายในปี 2573 จำนวนการบาดเจ็บบนท้องถนนและการเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับจะลดลงครึ่งหนึ่ง " 

โครงการอบรมสติสัมปชัญญะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ เป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่าง UNITAR และ Pernod Ricard โดยมีเป้าหมายในการเปิดตัวโครงการดังกล่าวทั่วโลก ในประเทศที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสูง และควรให้ความสำคัญกับการเมาแล้วขับ 

 ในแต่ละประเทศที่มีโครงการอบรมสติสัมปชัญญะ ทาง UNITAR ได้รับการสนับสนุนและส่วนร่วมจากหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น พันธมิตรภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเพื่อเข้าถึงผู้ขับขี่ให้ได้มากที่สุด 

โครงการดังกล่าวได้แสดงให้เห็นผลตอบรับ 

ที่ดีและความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้นของผู้เข้าร่วม เกี่ยวกับอันตรายของการเมาแล้วขับ 

ซึ่งส่งผลต่อทัศนคติของผู้ขับขี่ที่จะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะใช้รถใช้ถนน 

วัตถุประสงค์หลักของโครงการอบรมสติสัมปชัญญะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับคือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 3.6 (SDG 3.6) – ลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บบนท้องถนนลงครึ่งหนึ่ง และเป้าหมายการดำเนินงานระดับโลกของสหประชาชาติเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน (ปัจจัยเสี่ยง 9 – ภายในปี 2573 การลดจำนวนการบาดเจ็บบนท้องถนนและการเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับลงครึ่งหนึ่ง  และ/หรือบรรลุผลสำเร็จในการลดจำนวนดังกล่าวที่เกิดจากสารเสพติดอื่นๆ) 

เมื่อจบหลักสูตร e-learning  

ผู้เข้าร่วมจะสามารถ: 

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการอบรมสติสัมปชัญญะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ ผู้เข้าร่วมจะสามารถ: 

1. เข้าใจสถิติและผลกระทบของการเมาแล้วขับ 

2. ตระหนักได้ว่าการเมาแล้วขับเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

3. ตระหนักถึงผลทางกฎหมายของการเมาแล้วขับ 

4. ระบุวิธีการป้องกันการเมาแล้วขับแบบต่างๆ 

5. ระบุผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อประสิทธิภาพการขับขี่โดยใช้แว่นตาเสมือนจริง (VR) 

 เนื้อหาและโครงสร้าง:  

หลักสูตร e-learning แบ่งออกเป็น 4 โมดูลและการประเมินความรู้ในตอนท้ายของการอบรม 

อีกทั้งการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงผ่านการใช้ VR เพื่อการเรียนรู้ 

4 โมดูลดังกล่าวประกอบด้วย : 

1- การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน 

2- การป้องกันการเมาแล้วขับ 

3- แอลกอฮอล์และกฎหมายในประเทศไทย 

4- การหลีกเลี่ยงการ “เมาแล้วขับ” 

หลักสูตร e-learning ประกอบด้วยหลักสูตรออนไลน์ 1 ชั่วโมง แบบฝึกหัด และการใช้แว่นตาเสมือนจริง (VR) เพื่อสัมผัสประสบการณ์และผลกระทบของแอลกอฮอล์ที่มีต่อประสิทธิภาพการขับขี่ 

เมื่อสำเร็จหลักสูตร e-learning ผู้เข้าร่วมจะได้รับการรับรองพร้อมประกาศนียบัตร