Event Availability
10 from a total of 108 events
Public – by registration
E-learning
French
Open for registration / application
Type: Course
Duration: 1 Days
Fee: 0.00 USD
Event Focal Point Email: uncclearn@unitar.org
Programme Area: Environment, Climate Change

Bienvenue!

Public – by registration
E-learning
English
Open for registration / application
Type: Course
Duration: 1 Days
Fee: 0.00 USD
Event Focal Point Email: uncclearn@unitar.org
Programme Area: Environment, Climate Change

Welcome!

Public – by registration
E-learning
English
Open for registration / application
Type: Course
Duration: 1 Days
Fee: 0.00 USD
Event Focal Point Email: cwm@unitar.org
Programme Area: Chemicals and Waste Management

Welcome to the Waste management course! In this session you will be introduced to the challenges of waste and the concept of circular economy.

Public – by registration
E-learning
English
Open for registration / application
Type: Course
Duration: 1 Days
Fee: 0.00 USD
Event Focal Point Email: uncclearn@unitar.org
Programme Area: Environment, Climate Change, Peace Security and Diplomacy, Peacemaking and Conflict Prevention, Peacekeeping

Welcome!

Public – by registration
E-learning
Other
Open for registration / application
Type: Course
Duration: 2 Days
Fee: 0.00 USD
Event Focal Point Email: uncclearn@unitar.org
Programme Area: Environment

ეს კურსი  მოგვითხრობს ინკლუზიური მწვანე ეკონომიკის ძირითადი ცნებების, პოლიტიკის ინსტრუმენტებისა და საერთაშორისო სტრუქტურის შესახებ. ჩვენიკურსი შედგება ხუთი მოდულისგან, რომელიც იყოფა მცირე ნაწილებად. თქვენშეგიძლიათ დაიწყოთ ნებისმიერი მოდულიდან, რომელსაც თქვენ ანიჭებთ უპირატესობას.

Public – by registration
E-learning
Other
Open for registration / application
Type: Course
Duration: 2 Days
Fee: 0.00 USD
Event Focal Point Email: uncclearn@unitar.org
Programme Area: Environment

Hazırki kurs bizi yaşıl iqtisadiyyatın əsas anlayışları, siyasət alətləri və beynəlxalq çərçivələri ilə tanış edən bir səyahətə çıxaracaq. Yolumuz kiçik hissələrə bölünən beş moduldan ibarətdir. İstəyinizdən asılı olaraq istənilən moduldan başlaya bilərsiniz.

Hər hansı bir çətinliklə qarşılaşsanız və ya suallarınız olarsa, help page səhifəmizə müraciət edin.

Public – by registration
E-learning
English
Open for registration / application
Type: Course
Duration: 1 Days
Fee: 0.00 USD
Event Focal Point Email: uncclearn@unitar.org
Programme Area: Environment
Public – by registration
E-learning
Other
Open for registration / application
Type: Course
Duration: 2 Days
Fee: 0.00 USD
Event Focal Point Email: uncclearn@unitar.org
Programme Area: Environment, Climate Change

Այս դասընթացն իրենից ներկայացնում է ուղևորություն, որի ընթացքում մենք կծանոթանանք  ներառական կանաչ տնտեսության հիմնական հասկացություններին, քաղաքականության գործիքներին և միջազգային շրջանակներին: Մեր ուղին բաղկացած է հինգ մոդուլներից, որոնք բաժանված են ավելի փոքր բաժինների: Կարող եք սկսել ցանկացած մոդուլից՝ ըստ ձեր նախընտրության:

Public – by registration
E-learning
English
Open for registration / application
Type: Course
Duration: 1 Days
Fee: 0.00 USD
Event Focal Point Email: info@uncclearn.org
Programme Area: Environment, Climate Change

From hurricanes affecting communities in the Caribbean, to sea level rise threatening lives and livelihoods across the Pacific, heat waves and droughts across Europe, and people displaced in the context of extreme weather events, floods and droughts, the effects of climate change are already impacting human rights, including, the rights to food, water and sanitation, decent shelter, health, per

Public – by registration
E-learning
English
Open for registration / application
Type: Course
Duration: 1 Days
Fee: 0.00 USD
Event Focal Point Email: info@unccelearn.org
Programme Area: Environment, Climate Change

It is increasingly evident that environmental challenges have an impact on human health, reinforcing existing risks. For instance, it is estimated that climate change will cause around 250,000 additional deaths per year between 2030 and 2050 – linked to issues ranging from malnutrition to heat stress, with direct costs to health expected to be between USD 2-4 billion/year by 20301.