Share with

Program Szkolenia Kierowców - Zapobieganie Prowadzeniu Pojazdów Pod Wpływem Alkoholu

Type
Course
Location
Web-based
Duration
2 Weeks
Programme Area
Decentralize Cooperation Programme
Price
$0.00
Event Focal Point Email
roadsafety@unitar.org
Partnership
Pernod Ricard
CIFAL plock
Registration
Public – by registration
Mode of Delivery
E-learning
Language(s)
Polish
Pillar
People
Data Protection and Privacy
The personal data of participants applying for, registering for or participating in UNITAR's training courses and other events is governed by the Data Protection and Privacy Policy. By applying for, registering for or participating in this event, the participant acknowledges that he or she is, (or they are) aware of the policy and agree to its terms.

Prewencyjny program szkolenia kierowców Autosobriety ma na celu zapobieganie wypadkom spowodowanym przez użytkowników dróg będących pod wpływem alkoholu oraz ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych i rannych. Program powstał by przyczynić się do osiągnięcia Globalnego Celu ONZ w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego: „Do 2030 r. zmniejszyć o połowę liczbę wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych spowodowanych przez kierowców będących pod wpływem alkoholu”

Ogólnym celem programu szkolenia kierowców Autosobriety jest przyczynienie się do realizacji celu zrównoważonego rozwoju nr 3.6 , dotyczącego zmniejszenia o połowę liczby zgonów i obrażeń w wypadkach drogowych oraz globalnego celu ONZ w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (Czynnik Ryzyka 9- zmniejszyć o połowę liczbę wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych spowodowanych przez kierowców będących pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych).

Podczas trwania kursu uczestnicy:
• Będą mogli doświadczyć jaki wpływ ma alkohol na kierowcę podczas jazdy- dzięki wykorzystaniu okularów wirtualnej rzeczywistości,
• Zapoznają się ze statystykami dotyczącymi wpływu prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu na życie ludzi,
• Zidentyfikują jazdę pod wpływem alkoholu jako kluczowy czynnik ryzyka powodujący wypadki drogowe
• Dowiedzą się więcej o konsekwencjach prawnych wynikających z prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu w Polsce

Kurs e-learningowy Autosobriety podzielony jest na 4 moduły zakończone testem sprawdzającym zdobytą wiedzę. Kurs wykorzystuje narzędzie edukacyjne w postaci gogli VR. Moduły to:
1- Wypadki w ruchu drogowym
2- Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu (Z wykorzystaniem filmu wideo 360 obrazującego wpływ alkoholu na wydajność jazdy)
3- Alkohol a prawo w Polsce
4- Unikanie prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu

Kurs ma postać 1-godzinnego interaktywnego kursu online, który jest uzupełniony praktycznym ćwiczeniem obejmującym korzystanie z okularów wirtualnej rzeczywistości w celu doświadczenia wpływu alkoholu na wydajność jazdy.

Kurs e-learningowy skierowany jest do: władz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drodze, kierowców i użytkowników dróg, partnerów prywatnych, uniwersytetów i ośrodków szkolenia kierowców, mediów.

Po pomyślnym ukończeniu kursu e-learningowego uczestnicy otrzymają certyfikat.