Compartir en

Trẻ em & biến đổi khí hậu

Tipo
Course
Ubicación
Web-based
Duración
2 Days
Área del programa
Climate Change
Precio
0,00 US$
Correo Electrónico del Centro de Coordinación del Evento
info@unccelearn.org
Colaboración
UN CC:Learn Partnership
UNICEF
Ministry of Education of Vietnam
Inscripción
Public – by registration
Tipo de aprendizaje
E-learning
Idioma(s)
Vietnamese
Pilar
Planeta
Protección de Datos y Privacidad
Los datos personales de los participantes que solicitan, se registran o participan en los cursos y otros eventos de UNITAR se rigen por la Política de Privacidad y Protección de Datos. Al solicitar, registrarse o participar en este evento, el participante reconoce que conoce dicha política y aceptan sus condiciones.

Chào mừng!

Khóa học này trình bày cách trẻ em và thanh thiếu niên có thể bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, làm thế nào để tăng cường khả năng phục hồi và cách họ có thể hành động để giải quyết thách thức này. Khóa học được chia thành năm phần và mất khoảng 2 giờ để hoàn thành.

 Một bài kiểm tra ngắn ở cuối cho phép bạn kiểm tra kiến ​​thức của mình. Sau khi hoàn thành với ít nhất 70% câu trả lời đúng, bạn sẽ nhận được chứng chỉ hoàn thành. Bạn có tối đa ba lần thử. Vui lòng truy cập chứng chỉ của bạn dưới chạm vào "Certification" trên trang khóa học chính.

 Khóa học này có sẵn dưới dạng bản trình bày PDF và PowerPoint cho các mục đích học tập hoặc đào tạo ngoại tuyến. Mô-đun này cũng bao gồm các liên kết đến các nguồn lực khác của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, cung cấp một cánh cổng dẫn đến thông tin chuyên sâu và cụ thể hơn.

 Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng tham khảo trang trợ giúp của chúng tôi.