Knowledge to Lead

UNITAR Online Catalogue

Program Szkolenia Kierowców - Zapobieganie Prowadzeniu Pojazdów Pod Wpływem Alkoholu

Population

Type
Course
Emplacement
Web-based
Durée
0 Days
Zone du programme
Decentralize Cooperation Programme
Prix
0.00 $US
Personne de référence de l'évenement
roadsafety@unitar.org
Partenariat
Pernod Ricard
CIFAL plock
PVA (Stowarzyszenie Polska Wódka)

Arrière plan

Prewencyjny program szkolenia kierowców Autosobriety ma na celu zapobieganie wypadkom spowodowanym przez użytkowników dróg będących pod wpływem alkoholu oraz ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych i rannych. Program powstał by przyczynić się do osiągnięcia Globalnego Celu ONZ w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego: „Do 2030 r. zmniejszyć o połowę liczbę wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych spowodowanych przez kierowców będących pod wpływem alkoholu”.

Objectifs de l'événement

Celem programu szkolenia kierowców Autosobriety jest przyczynienie się do realizacji celu zrównoważonego rozwoju nr 3.6, dotyczącego zmniejszenia o połowę liczby zgonów i obrażeń w wypadkach drogowych oraz globalnego celu ONZ w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czynnik Ryzyka 9 ma na celu- zmniejszenie o połowę liczbę wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych spowodowanych przez kierowców będących pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.

Objectifs d'apprentissage

Podczas trwania kursu uczestnicy:
• Będą mogli doświadczyć jaki wpływ ma alkohol na kierowcę podczas jazdy- dzięki wykorzystaniu okularów wirtualnej rzeczywistości,
• Zapoznają się ze statystykami dotyczącymi wpływu prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu na życie ludzi,
• Zidentyfikują jazdę pod wpływem alkoholu jako kluczowy czynnik ryzyka powodujący wypadki drogowe
• Dowiedzą się więcej o konsekwencjach prawnych wynikających z prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu w Polsce

Contenu et structure

Kurs e-learningowy Autosobriety podzielony jest na 4 moduły zakończone testem sprawdzającym zdobytą wiedzę. Kurs wykorzystuje narzędzie edukacyjne w postaci gogli VR. Moduły to:
1. Statystyki dotyczące jazdy pod wpływem alkoholu w Polsce i na świecie
2- Wpływ alkoholu na organizm i możliwości prowadzenia pojazdów.
3- Konsekwencje prawne wynikające z prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu w Polsce
4- Zapobieganie prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu

Méthodologie

Kurs ma postać 1-godzinnego interaktywnego kursu online, który zawiera
materiał wideo 360° dzięki któremu można doświadczyć, jak alkohol wpływa na zdolność prowadzenia pojazdu.

Audience visée

Kurs e-learningowy skierowany jest do: organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drodze, kierowców i użytkowników dróg, partnerów prywatnych, uniwersytetów i ośrodków szkolenia kierowców, mediów.

Informations supplémentaires

Po pomyślnym ukończeniu kursu e-learningowego uczestnicy otrzymają certyfikat.

ED APP

Autosobriety to globalny program szkoleniowy, opracowany przez Instytut Narodów Zjednoczonych ds. Szkoleń i Badań (UNITAR) przy wsparciu Pernod Ricard. Ma on na celu przyspieszenie osiągnięcia Globalnego Celu Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego #9 - aby do 2030 r. zmniejszyć o połowę liczbę wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych związanych z alkoholem. Program składa się z czterech modułów, które dostarczą j wiedzy na temat statystyk wypadków drogowych, wpływu alkoholu na zdolności prowadzenia pojazdów oraz konsekwencji prawnych prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat. Mamy nadzieję, że program Autosobriety sprawi, że będziesz zawsze podejmować właściwe decyzje na drodze. Twoje zdrowie i bezpieczeństwo Twojej rodziny i przyjaciół powinno być zawsze na pierwszym miejscu!